Sopar Hora Europea


Escolta aquí les ponències de l’últim Sopar hora europea!

Àmbit en Twitter

Nous articles publicats al nostre web.
Us recomanem la seva lectura:

L'espiritualitat com a mirall d'@ikbatlle https://t.co/MitwQk6LIG

La vida en una bossa de Sofia Gallego
https://t.co/MH0HJmAnlT

“Per fer front a les mentides i a les veritats a mitges hi ha una fórmula infal·lible. Buscar la font d’informació, verificar-la i després comprovar que els continguts que has vist siguin certs i correctes”

Article de @MiquelPeralta, director del @MAReporterisme, a revista RE

4

L'equip de la Revista RE en català -revista trimestral de pensament i opinió- ofereix de forma gratuita el seu últim monogràfic.
Per descarregar-lo podeu entrar al web de l'Àmbit Maria Corral (https://t.co/mewTZaE3Sh) i clicar la portada de la revista.

Load More...

Espais de formació
Seminaris

Universitas Albertiana

La Universitas Albertiana és una associació no lucrativa que busca generar, difondre i compartir coneixement…

Revista RE

Una mirada humana al Planeta

Número 101
Gener 2020

Institut Diversitas

Els eixos d’intervenció prioritaris de l’Institut Diversitas són la diversitat…

Memòria 2018

L’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral és una associació, declarada…

40 anys de l'Àmbit Maria Corral
L'Àmbit celebrà 40 anys d'existència al 235 Sopar Hora Europea que tractà sobre «Creativitat i fidelitat»
Vorera del riu Congost
Compartim el video que va ser el suport durant la ponència de Josep M. Forcada en el 225 Sopar Hora Europea per mostrar el procés de pintar un quadre.