Sopar Hora Europea


Escolta aquí les ponències de l’últim Sopar hora europea!

Àmbit en Twitter

Revista RE 103– Juliol 2020: «Mirar Endavant»
Oferim la possibilitat de conversar amb l’articulista Pauline Lodder sobre «Sanar un món malalt».

Dimarts 7 de juliol a les 16 hores.

Interessats: escriure correu a revistare@edimurtra.com

+info:https://t.co/aZew5GUAgy

2

Nou article publicat que ofereix cinc claus per afrontar la situació actual:

L’exemple del surf per gestionar incerteses https://t.co/kDiywHLDeJ

Nou artícle publicat sobre l'escolta atenta i les emocions que ens transmet la música

Escolta atenta https://t.co/FEzgIc1lH9

Load More...

Espais de formació
Seminaris

Universitas Albertiana

La Universitas Albertiana és una associació no lucrativa que busca generar, difondre i compartir coneixement…

Revista RE

Una mirada humana al Planeta

Número 101
Gener 2020

Institut Diversitas

Els eixos d’intervenció prioritaris de l’Institut Diversitas són la diversitat…

Memòria 2018

L’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral és una associació, declarada…

40 anys de l'Àmbit Maria Corral
L'Àmbit celebrà 40 anys d'existència al 235 Sopar Hora Europea que tractà sobre «Creativitat i fidelitat»
Vorera del riu Congost
Compartim el video que va ser el suport durant la ponència de Josep M. Forcada en el 225 Sopar Hora Europea per mostrar el procés de pintar un quadre.