Sopar Hora Europea


Escolta aquí les ponències de l’últim Sopar hora europea!

Àmbit en Twitter

Avui compartim amb els nostres usuaris el monogràfic del RE en català sobre «Ètica en temps de penúria», publicat al 2010, els articulistes escrivien unes reflexions que actualment són vigents
i ofereixen una visió profunda, realista i esperançadora.
https://t.co/VXNzLAMvQq

Ressenya de la presentació de l’article «Sanar un món malalt» https://t.co/mTwzEWzzsU

i vídeo:
https://t.co/6O3GS66MDq

Load More...

Espais de formació
Seminaris

Universitas Albertiana

La Universitas Albertiana és una associació no lucrativa que busca generar, difondre i compartir coneixement…

Revista RE

ètica en temps de penúria

Número 61
Gener 2010

Institut Diversitas

Els eixos d’intervenció prioritaris de l’Institut Diversitas són la diversitat…

Memòria 2019

L’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral és una associació, declarada…

40 anys de l'Àmbit Maria Corral
L'Àmbit celebrà 40 anys d'existència al 235 Sopar Hora Europea que tractà sobre «Creativitat i fidelitat»
Vorera del riu Congost
Compartim el video que va ser el suport durant la ponència de Josep M. Forcada en el 225 Sopar Hora Europea per mostrar el procés de pintar un quadre.