Articles d’opinió

En temps de la llei de Moore

¿Està preparat el nostre cervell per assumir els reptes que el futur ens depara? ¿Els continuats i creixents canvis de la tecnologia posaran en risc l’equilibri psíquic i emocional necessaris per dur a terme una vida amb serenor i estabilitat?

Quan sumem?

Formar part d’un col·lectiu, d’un grup o d’un equip suposa diferents graus d’implicació. Exigeix major o menor grau de compromís i responsabilitat individual.

Ser agraït

Quantes vegades al dia donem les gràcies? De què depèn ser agraït o no? Un gest tan senzill i sovint oblidat. La gratitud és un sentiment que experimenta la persona que ha rebut de l’altre un favor...