Cena Hora Europea


¡Escucha aquí las ponencias de las últimas Cenas Hora Europea!

Àmbit en Twitter

Nous articles publicats al nostre web.
Us recomanem la seva lectura:

L'espiritualitat com a mirall d'@ikbatlle https://t.co/MitwQk6LIG

La vida en una bossa de Sofia Gallego
https://t.co/MH0HJmAnlT

“Per fer front a les mentides i a les veritats a mitges hi ha una fórmula infal·lible. Buscar la font d’informació, verificar-la i després comprovar que els continguts que has vist siguin certs i correctes”

Article de @MiquelPeralta, director del @MAReporterisme, a revista RE

4

L'equip de la Revista RE en català -revista trimestral de pensament i opinió- ofereix de forma gratuita el seu últim monogràfic.
Per descarregar-lo podeu entrar al web de l'Àmbit Maria Corral (https://t.co/mewTZaE3Sh) i clicar la portada de la revista.

Load More...

Espacios de formación
Seminarios

Universitas Albertiana

La Universitas Albertiana es una asociación no lucrativa que busca generar, difundir y compartir conocimiento…

Revista Re

L’amistat creadora de vincles

Número 93
Enero 2018

Institut Diversitas

Los ejes de intervención prioritarios del Instituto Diversitas son la diversidad…

Memòria 2016

El Ámbito de Investigación y Difusión Maria Corral es una asociación, declarada…

Acera del río Congost
Compartimos el video que fue el apoyo durante la ponencia de Josep M. Forcada en el 225 Cena Hora Europea para mostrar el proceso de pintar un cuadro.