Seminaris

Els nostres Seminaris són espais de diàleg i formació de caràcter interdisciplinari sobre diferents temes d’interès social i dirigits al públic en general, especialment als formadors en un sentit ampli. Els realitzem amb una periodicitat anual i majoritàriament han estat reconeguts com a crèdits de lliure elecció per diverses universitats catalanes, així com a «Activitat de Formació Permanent» per a docents pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els seminaris realitzats són:

XXIX.    Redefinir l’educació
XXVIII.  Desarmar la Història
XXVII.   Postadolescència. Mites i paradoxes
XXVI.    Adolescència. Trencar la incomunicació
XXV.     L’autoestima a debat

Descarregueu-vos aquí el llistat sencer.