Estil

El Realisme existencial formulat per Alfredo Rubio el 1981 i desenvolupat a la llum de les circumstàncies i aportacions científiques que es van donant, és un referent fonamental per a la línia de pensament que l’Àmbit María Corral ofereix com a punt de partida de les seves reflexions i trobades. Aquesta actitud realista existencial es concreta en una mirada: Realista, Humil, Dinàmica, Diversa, Assossegada, Creativa i Joiosa.

Realista

La complexitat del món contemporani no admet lectures superficials sobre cap tema. Pretenem aprofundir, amb una consciència madura, en tot el que pertoca a l’ésser humà i a la seva dignitat. Tots els éssers humans estem units pel fet d’existir: som, podent no haver estat, i cap de nosaltres ha pogut fer res per a arribar a ser. D’aquí se’n deriva un sentiment de fraternitat existencial amb tots els existents i una coresponsabilitat social pel que fa a les condicions de vida de cada persona.

Humil

Apreciem l’existència de cada persona com una oportunitat única i irrepetible de viure, assumint en això les limitacions connaturals a l’ésser humà. Reconeixem que l’acceptació de la realitat és un pas fonamental en el camí de les persones cap a la seva plena llibertat. Cada persona accedeix a la realitat des d’una capacitat d’intel·ligència limitada. Per això propiciar espais d’intercanvi i diàleg enriqueix tots els que hi participem.

Dinàmica

Acceptar el passat i les característiques de la nostra forma de ser com possibilitadores de la nostra vida avui dia ens permet actuar dinàmicament sobre el present i projectar el futur, alliberats de rèmores innecessàries. Acollim com a possibilitat i repte l’explosió de les comunicacions que vivim i la meravella d’una xarxa que pot ser utilitzada en bé de tots.

Diversa

Valorem les diferents cultures i sabers, les novetats científiques i tecnològiques, la pluralitat de creences, la diversitat de gènere, la funcional i la intergeneracional; l’àmbit del pensament i el de l’acció. Tenim el desig de bastir ponts entre un coneixement altament especialitzat i la sensació de falta de referents pràctics per a desenvolupar-se en el món contemporani.

Assossegada

En un entorn que provoca una vida accelerada, un considerable desconcert i un fàcil enlluernament davant les novetats que vivim, ens situem en una actitud de ponderació, assossegada, que permeti considerar cada tema amb deteniment, que no se sotmeti a la força de les modes i que pretén oferir una segona mirada possible sobre la realitat.

Creativa

Accentuem la possibilitat d’aprendre dels errors del passat i la conveniència de recobrar alguns valors que d’ell heretem. Advoquem per la capacitat conjunta de somiar coses reals i possibles, sent conscients de l’obstinació que precisen per a ser realitzades. Més que una reflexió crítica, desitgem oferir una reflexió propositiva.

Joiosa

Creiem en la necessitat de viure la vida amb una actitud joiosa, allunyada de la frivolitat i fonamentada en el reconeixement i l’acceptació de les condicions de la pròpia existència, amb tots els seus matisos. Una actitud que des de la creativitat, valora el bon humor com un camí possible i necessari per a enfrontar-nos a les dificultats, reconeixent els nostres límits i els de la societat que vivim.